นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 46,507 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 พ.ค. 64รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 แชร์  
11 พ.ค. 64รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
11 พ.ค. 64รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 แชร์  
11 พ.ค. 64รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 แชร์  
11 พ.ค. 64รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แชร์  
11 พ.ค. 64รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม2564 แชร์  
8 ก.พ. 64รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน2564 แชร์  
1 ต.ค. 62การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 แชร์  
7 พ.ย. 61รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 แชร์  
18 ต.ค. 61ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
8 ต.ค. 61รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 แชร์  
6 ก.ย. 61รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 แชร์  
7 ส.ค. 61รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 แชร์  
29 มิ.ย. 61รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 แชร์  
1 ก.พ. 61 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา