นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 46,476 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แชร์  
8 เม.ย. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตค.62-มีค.63(ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 ธ.ค. 62รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
2 ม.ค. 62ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม อบต.พญาวัง (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ปีงบประมาณ 2562 ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แชร์  
17 ธ.ค. 61รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 4 ไตรมาส แชร์  
1 ต.ค. 61ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม อบต.พญาวัง (ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561) ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แชร์  
2 ก.ค. 61ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม อบต.พญาวัง (ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561) ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แชร์  
2 เม.ย. 61ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม อบต.พญาวัง (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561) ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แชร์  
3 ม.ค. 61ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ อบต.พญาวัง (ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา