นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 46,510 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 แชร์  
17 พ.ย. 63บันทึกรายงานการประชมสภาสมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 แชร์  
28 ส.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 แชร์  
14 ส.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 แชร์  
20 พ.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
11 ก.พ. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
7 ม.ค. 63บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
24 ต.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
24 ก.ย. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 ส.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
14 ส.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
31 พ.ค. 62บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
12 เม.ย. 62บันทึกรายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา