เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 ธ.ค. 62 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบ 2562.pdf3.36 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

0.01s. 0.50MB