นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 46,504 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
1 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
4 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 แชร์  
2 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
12 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2563 แชร์  
12 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2563 แชร์  
3 มี.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
18 ธ.ค. 62ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
8 พ.ย. 62ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
4 ต.ค. 62ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 แชร์  
10 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 31 รายการ
เปลี่ยนภาษา