เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม25636312 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน25636812 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25627618 ธ.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562888 พ.ย. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25621084 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256210010 ก.ย. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562845 ส.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจ้างประจำเดือนมีนาคม 256215130 พ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์256213030 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน 2561 20317 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 1946 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม 25612146 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ธันวาคม 256020112 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ2016 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 256021129 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 255421825 ส.ค. 54
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 255319425 พ.ค. 53
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB