เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ำด้รับก่ารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่41411 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563124 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2918 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง1723 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3227 ส.ค. 62
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่3115 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562125 ก.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ256210626 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25628926 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25618426 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 25617926 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25617426 ก.พ. 62
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพสดุและผู้ควบคุมงาน10422 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ25611372 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256112029 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256112117 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256111217 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256110817 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน256111117 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม256111417 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB