เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563364 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563344 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-011สายบ้านซับสำราญเหนือ-บ้านซับสามัคคี หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว461 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-012สายบ้านซับสำราญเหนือ-คลองบน หมู่ที่9 บ้านซับสำราญเหนือตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพช321 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562494 มี.ค. 63
ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส16524 ม.ค. 63
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562204 พ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ำด้รับก่ารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่48611 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25631144 ต.ค. 62
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา1527 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10118 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง9123 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3847 ส.ค. 62
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่3575 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562695 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256214926 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 256114926 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 256114126 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 256113126 ก.พ. 62
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพสดุและผู้ควบคุมงาน16422 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB