เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ำด้รับก่ารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4711 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 256364 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2118 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง1223 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3187 ส.ค. 62
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่365 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562105 ก.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ25629926 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25628326 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25617926 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 25617426 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25616926 ก.พ. 62
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพสดุและผู้ควบคุมงาน9922 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ25611322 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256111529 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256111517 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256110317 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256110317 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน256110517 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม256110817 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB