เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ำด้รับก่ารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่43311 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563504 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4518 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง2623 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3307 ส.ค. 62
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่3185 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562245 ก.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ256211726 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25629826 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25619726 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 25619126 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25618526 ก.พ. 62
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพสดุและผู้ควบคุมงาน11422 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ25611482 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256112929 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256113017 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256112317 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256111917 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน256112317 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม256112317 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB