เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม25631912 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน25631912 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563174 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563164 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-011สายบ้านซับสำราญเหนือ-บ้านซับสามัคคี หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว261 พ.ค. 63
ราคากลาง แบบ บก.01จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-011สายบ้านซับสำราญเหนือ-บ้านซับสามัคคี หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพ221 พ.ค. 63
ราคากลาง แบบ บก.01จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-012สายบ้านซับสำราญเหนือ-คลองบน หมู่ที่9 บ้านซับสำราญเหนือตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จั221 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-012สายบ้านซับสำราญเหนือ-คลองบน หมู่ที่9 บ้านซับสำราญเหนือตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพช181 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562374 มี.ค. 63
ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส15124 ม.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25623518 ธ.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562528 พ.ย. 62
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256264 พ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ำด้รับก่ารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่47211 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563964 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562704 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8518 ก.ย. 62
ราคากลาง บก01โครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)7612 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25626310 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง7223 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB