เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562118 พ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ำด้รับก่ารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่43111 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563494 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562334 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4218 ก.ย. 62
ราคากลาง บก01โครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3612 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25622410 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง2623 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3307 ส.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562235 ส.ค. 62
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่3175 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562245 ก.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจ้างประจำเดือนมีนาคม 25628030 พ.ค. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์25626430 พ.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ256211626 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25629726 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25619726 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 25619026 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25618526 ก.พ. 62
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพสดุและผู้ควบคุมงาน11422 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB