นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 46,449 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-006 สายคลองสีดา หมู่ที่3 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
30 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
9 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
9 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-006สายคลองสีดา หมู่ที่ 3บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
25 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010 สายบ้านซับสำราญใต้-บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว แชร์  
13 ม.ค. 64ผู้ชนะรายไตรมาส ที่1 แชร์  
30 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010 สายบ้านซับสำราญใต้-บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว แชร์  
24 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-008สายบ้านวังปลานอก-บ้านวังปลาใน หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพ แชร์  
23 ธ.ค. 63ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-008สายบ้านวังปลานอก-บ้านวังปลาใน หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชร แชร์  
4 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-015 สายบ้านโพธิ์สวรรค์1-บ้านโพธิ์สวรรค์2 หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์สวรรค์ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวั แชร์  
30 พ.ย. 63ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-015 สายบ้านโพธิ์สวรรค์1-บ้านโพธิ์สวรรค์2 หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์สวรรค์ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเ แชร์  
19 พ.ย. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกวดจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
18 ส.ค. 63ราคากลางก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบ บก01 แชร์  
4 พ.ค. 63ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
4 พ.ค. 63ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-011สายบ้านซับสำราญเหนือ-บ้านซับสามัคคี หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว แชร์  
1 พ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-012สายบ้านซับสำราญเหนือ-คลองบน หมู่ที่9 บ้านซับสำราญเหนือตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพช แชร์  
4 มี.ค. 63ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
24 ม.ค. 63ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส1 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 73 รายการ
เปลี่ยนภาษา