นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 46,462 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 พ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา