นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 46,531 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
1 ก.ค. 63ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง แชร์  
1 ส.ค. 62ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1/2562 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
24 ต.ค. 60ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
2 ต.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
27 มิ.ย. 60ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2559 แชร์  
6 มิ.ย. 59ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 แชร์  
17 ก.พ. 59แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แชร์  
17 ก.พ. 59ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 แชร์  
17 ก.พ. 59ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แชร์  
24 พ.ย. 54แผนอัตรากำลังสามปี 2555-2557 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา