นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 46,500 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในหน่วยงานปี พ.ศ.2564 แชร์  
1 ต.ค. 62หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
1 ต.ค. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร แชร์  
29 ก.ย. 60แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา