นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 46,527 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายหลง เปี่ยมสุข

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  089-568-1385

 • นายนอง พุ่มพงษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  089-2434535

 • นายสมชาย ประจำการ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  085-0506224

 • นายเอนก กลิ่นสี

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  084-1539422

เปลี่ยนภาษา