นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 46,508 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ม.ค. 61เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ม.ค. - 30 พ.ย.61 แชร์  
2 ม.ค. 60การกู้ยืมเงินคนพิการและผู้ดูแลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แชร์  
2 ม.ค. 60รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ  แชร์  
2 ม.ค. 60สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ แชร์  
9 ส.ค. 54ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเบี้ยยังชีพ แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา