เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่ที่จะทำการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป4920 ต.ค. 63
รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล311 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป461 ต.ค. 63
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 16124 ต.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง13023 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง12516 ส.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 25621271 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง12631 ก.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1711 มี.ค. 62
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 256120423 พ.ย. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป23727 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป24921 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2551 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2661 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2395 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล41022 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2293 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล22830 พ.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2142 ต.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2034 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB