เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 1224 ต.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง1723 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง1816 ส.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2562301 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง2531 ก.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล811 มี.ค. 62
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 256111423 พ.ย. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป13327 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป12421 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป1421 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1641 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1395 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล18522 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1193 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล11430 พ.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1182 ต.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1024 ก.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1183 ก.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1158 พ.ค. 60
รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1236 มี.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB