เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 9524 ต.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง8423 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง8216 ส.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2562901 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง9031 ก.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1331 มี.ค. 62
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 256116723 พ.ย. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป19227 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป19521 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป1981 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2201 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1915 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล30122 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1773 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล17330 พ.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1722 ต.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1654 ก.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1733 ก.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1668 พ.ค. 60
รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1776 มี.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB