เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 12424 ต.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง10123 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง9516 ส.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 25621041 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง10431 ก.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1491 มี.ค. 62
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 256117823 พ.ย. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป21227 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป21421 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2171 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2331 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2105 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล32822 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1893 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล18830 พ.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1862 ต.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1794 ก.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1863 ก.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1828 พ.ค. 60
รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1896 มี.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB