เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3824 ต.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง4323 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง4416 ส.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2562571 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง4731 ก.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1001 มี.ค. 62
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 256113023 พ.ย. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป15027 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป14521 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป1641 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1851 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1605 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล21222 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1363 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล13330 พ.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1362 ต.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1174 ก.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1363 ก.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1328 พ.ค. 60
รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1386 มี.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB