เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 256368 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ "เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯท่านต้องทำอย่างไร"810 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข 34 มิ.ย. 63
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา33 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปีงบประมาณ 2563102 มิ.ย. 63
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลพญาวัง212 พ.ค. 63
ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง1220 เม.ย. 63
กิจกรรมตั้งจุดเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองไวรัสโคดรน่า 2019 (covid-19) ของศูนย์ปฎิบัติการฯอบต.พญาวัง110 เม.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง7527 ม.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 511 ม.ค. 63
รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 25621925 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในตำบลพญาวัง ประจำปี 2563 724 ธ.ค. 62
โครงการจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 58 ธ.ค. 62
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑7529 พ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเปลญวน316 พ.ย. 62
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง8116 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล "การทำผ้ามัดย้อมและการทำสลัดโรล"123 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256211621 ส.ค. 62
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210714 ส.ค. 62
โครงการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี 256211914 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB