เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 256368 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ "เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯท่านต้องทำอย่างไร"810 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข 34 มิ.ย. 63
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา33 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปีงบประมาณ 2563112 มิ.ย. 63
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลพญาวัง212 พ.ค. 63
ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง1320 เม.ย. 63
กิจกรรมตั้งจุดเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองไวรัสโคดรน่า 2019 (covid-19) ของศูนย์ปฎิบัติการฯอบต.พญาวัง110 เม.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง7527 ม.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 511 ม.ค. 63
รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 25621925 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในตำบลพญาวัง ประจำปี 2563 724 ธ.ค. 62
โครงการจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 58 ธ.ค. 62
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑7529 พ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเปลญวน316 พ.ย. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 9424 ต.ค. 62
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง8116 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล "การทำผ้ามัดย้อมและการทำสลัดโรล"123 ก.ย. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง8423 ส.ค. 62
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256211621 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB