นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 46,536 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่ที่จะทำการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
1 ต.ค. 63รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
24 ต.ค. 62รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  แชร์  
23 ส.ค. 62ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง แชร์  
16 ส.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
1 ส.ค. 62รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 แชร์  
31 ก.ค. 62ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง แชร์  
1 มี.ค. 62รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
23 พ.ย. 61รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 แชร์  
27 ส.ค. 61ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
21 ส.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
1 ส.ค. 61ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
1 ส.ค. 61รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
5 มี.ค. 61รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
22 ม.ค. 61ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
3 ม.ค. 61รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
30 พ.ย. 60รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
2 ต.ค. 60รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
4 ก.ย. 60รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา