นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 46,537 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง (กรณีพิเศษ ฉบับที่ 3 ) แชร์  
18 มี.ค. 64ลงพื้นที่ออกเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
16 ก.พ. 64ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการชุดเคลื่อนที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ประจำปีพ.ศ.2564 แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสำราญเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564  แชร์  
26 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2564 แชร์  
15 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังกรณีพิเศษ ฉบับที่2 แชร์  
21 ธ.ค. 63ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 แชร์  
25 พ.ย. 63ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ประจำปี 2564 แชร์  
10 มิ.ย. 63แจ้งประชาสัมพันธ์ "เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯท่านต้องทำอย่างไร" แชร์  
2 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง แชร์  
27 ม.ค. 63การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง แชร์  
25 ธ.ค. 62รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 พ.ย. 62บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑ แชร์  
23 ก.ย. 62โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล "การทำผ้ามัดย้อมและการทำสลัดโรล" แชร์  
1 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกข้าววันแม่ แชร์  
11 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ของดีของเด็ดตำบลพญาวัง แชร์  
4 มิ.ย. 62คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 42 รายการ
เปลี่ยนภาษา