เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายหลง เปี่ยมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง นำคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. พนักงานและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลพญาวัง ร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนดาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้ชุมชนพออยู่ พอกิน มีความสุขแบบพอเพียง  ในงานมีกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวและมีการจัดแสดงสินค้าประจำตำบลและร้านค้าชุมชนมากมาย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB