เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปีงบประมาณ 2563เนื่องด้วยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง จึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  • บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  • ประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/6jneon หรือคิวอาร์โคดตามที่แนบมาด้วย

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/6jneon หรือคิวอาร์โคดตามที่แนบมาด้วย

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฏาคม 2563

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.04s. 0.50MB