เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑

แชร์

ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสบข้อมูลได้ที่ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB