เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

แชร์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์มีตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล สายงานบริหารว่างลงและมีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ต้น  จำนวน 1 อัตรากลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.01s. 0.50MB