เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

แชร์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ประกาศ    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  จำนวน 2 ตำแหน่ง  3 อัตรา โดยได้กำหนดสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ในวันที่  22 สิงหาคม  ๒๕62  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง นั้น 

                                บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ดังนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.01s. 0.50MB