เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

แชร์

           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางเมตตา  สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ คร้ังที่ 13 ประจำปี 2562 ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 16 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกิจกรรมในคร้ังนี้จัดขึ้นเพื่อ

1. เพื่อถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่  5  ธันวาคม 2562 และเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ครบรอบ 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562

2. เพื่อน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้ชุมชนพออยู่ พอกิน มีความสุขแบบพอเพียง 

3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของชาวนาไทยให้คงอยู่ชั่วลูกหลานพร้อมปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในอนุรักษ์การทำนาโดยใช้กระบือ (ควายไทย) อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาไทย

4. เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและประโยชน์ของควาย มูลควายนานัปการ เป็นผลพลอยได้ที่แสนคุ้มค่า

5. เพื่อส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ให้เป็นคลังความรู้ของชุมชนในเรื่องวิถีการทำนา

6. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท้องถิ่นให้คืนมา


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB