เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๙ น. นายหลง  เปี่ยมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง นำคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ตั้งแต่เวลา 16.10 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB