นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 46,482 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
9 เม.ย. 64โครงการ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ แชร์  
9 เม.ย. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ.2564 แชร์  
5 เม.ย. 64ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลพญาวัง แชร์  
5 เม.ย. 64กิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ประจำปีการศึกษา 2563 แชร์  
18 มี.ค. 64โครงการเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ศพด.อบต.พญาวัง แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการหนูน้อยนักประดิษฐ์ทำพัดคล้ายร้อน ศพด.ซับสำราญเหนือ แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี แชร์  
15 ก.พ. 64ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลพญาวัง ม.5 ,ม.15 แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด แชร์  
29 ธ.ค. 63โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2564 แชร์  
17 พ.ย. 63โครงการกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 ต.ค. 63กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปิยะมหาราช) ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
13 ต.ค. 63กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  แชร์  
11 ก.ย. 63โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย ในสังกัดอบต.พญาวัง ประจำปี2563 แชร์  
14 ส.ค. 63โครงการกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี2563 แชร์  
14 ส.ค. 63โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.พญาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการเข้าปริวาสกรรม ประจำปี 2563 แชร์  
8 ก.ค. 63กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 64 รายการ
เปลี่ยนภาษา