นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 46,479 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
19 ต.ค. 61รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
1 ต.ค. 61ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
27 เม.ย. 61รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน แชร์  
1 ต.ค. 60ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา