เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต1195 เม.ย. 62
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562481 ต.ค. 61
คู่มือต่างๆ836 พ.ย. 60
การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ชุดที่ 21826 มิ.ย. 59
การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ชุดที่ 11756 มิ.ย. 59
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB