นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 46,542 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ม.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
27 ก.ย. 62แนวทางและสาระสำคัญของ พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
10 ก.ย. 62แนวปฏิบัติและขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
22 ก.พ. 62แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บ ชำระภาษี แชร์  
5 ต.ค. 61สถิติจำนวนผู้ขอรับบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
1 ธ.ค. 60คู่มือปฏิบัติงาน อบต. แชร์  
20 พ.ย. 58คู่มือบริการประชาชน อบต.พญาวัง แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา