เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังสมัยสามัญที่สอง ครั้งที่1 ประจำปี2563112 พ.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง สมัยสามัญที่2 ประจำปี2563227 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี2563 และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี2564211 ก.พ. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563211 ก.พ. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621411 ก.พ. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่1 ประจำปี2563131 ม.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง สมัยสามัญที่1 ประจำปี2563229 ม.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562117 ม.ค. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621024 ต.ค. 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562924 ก.ย. 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621022 ส.ค. 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562814 ส.ค. 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621017 มิ.ย. 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562931 พ.ค. 62
บันทึกรายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621212 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB