เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.พญาวัง ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

ตำบลพญาวัง
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
67160

โทรศัพท์ 081-3790191
โทรสาร 081-3790191

0.01s. 0.50MB