เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.พญาวัง ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

ตำบลพญาวัง
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
67160

โทรศัพท์ 056-713686
โทรสาร 056-713686
อีเมล์ 6670807@dla.go.th

0.02s. 0.50MB