นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 7,245 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  • ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
  • โทรศัพท์ 056-713686 โทรสาร 056-713686
    อีเมล์ 6670807@dla.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา