นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 46,467 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา