เมนูหลัก

บริการประชาชน-ประมวลจริยธรรม

ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นผ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2562

วันที่ 23 เม.ย. 62 หมวดหมู่ ประมวลจริยธรรม โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม.pdf441.60 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ประมวลจริยธรรม

0.04s. 0.25MB