เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)318 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง823 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3137 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 256235 ก.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ25628826 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25627326 ก.พ. 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25617126 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 25616726 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25616326 ก.พ. 62
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพสดุและผู้ควบคุมงาน9222 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ25611222 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256110829 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256110717 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25619417 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25619517 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน25619717 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม25619817 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 256110117 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25618617 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25619817 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB