เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง823 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง1016 ส.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2562191 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง1631 ก.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล741 มี.ค. 62
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 256110723 พ.ย. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป12527 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป11921 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป1351 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1551 ส.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1325 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล17522 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1123 ม.ค. 61
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล10530 พ.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1082 ต.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล954 ก.ย. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1113 ก.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1078 พ.ค. 60
รับโอย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1136 มี.ค. 60
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1211 ธ.ค. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB